Posthof creëert
meer mogelijkheden
voor kansengroepen
en draagt actief bij
aan een positieve
samenleving.

Dat is onze missie.


POSTHOF...

...is een ontmoetingscentrum voor Berchemnaren
...vertrekt van de talenten en mogelijkheden,
steeds met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen
...is de initiatiefnemer van projecten op vlak van tewerkstelling,
welzijn en jeugd
...steunt op heel wat partnerorganisaties

Onze gemeenschappelijke visie: mensen met minder kansen
hebben een volwaardige plaats in deze samenleving.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice
> Leerwerkbedrijf Tao
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Moestuinen Berchem
> Verzelfstandigde projecten
> Posthof dankt


Contact:
Buurtwerk Posthof vzw
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

tel. 03 218 80 43
fax 03 218 61 73
info@posthofvzw.be

www.
buurtcentrum-posthof.be

s t r a f f e    g e t a l l e n :

In 2012 bestond Buurtwerk Posthof vzw 35 jaar. Op jaarbasis staan Posthof, Elief en Buurtservice samen, garant voor de tewerkstelling van 80 werkzoekenden.